مجتمع فنی تهران نمایندگی ساری

تو تَخَصُصِت بِهتَرین باش

دوره های آنلاین

دوره متره، برآورد و صورت وضعیت نویسی

نوع برگزاری: آنلاین
مدت دوره: 50 ساعت
تاریخ برگزاری: 1399/07/24
زمان برگزاری: پنجشنبه ۱۴:۳۰ الی ۲۰:۳۰

9,975,000 ریال

CCNP Route

نوع برگزاری: آنلاین
مدت دوره: 60 ساعت
تاریخ برگزاری: 1399/07/28
زمان برگزاری: شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 8:30 الی 14:30

17,575,000 ریال

آموزش Laravel

نوع برگزاری: آنلاین
مدت دوره: 40 ساعت
تاریخ برگزاری: 1399/07/10
زمان برگزاری: پنجشنبه ۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰

11,875,000 ریال

طراحی معماری و دکوراسیون داخلی مقدماتی

نوع برگزاری: آنلاین
مدت دوره: 114 ساعت
تاریخ برگزاری: 1399/07/16
زمان برگزاری: شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 08:00 الی 14:00

23,501,100 ریال

آموزش ReactJS

نوع برگزاری: آنلاین
مدت دوره: 50 ساعت
تاریخ برگزاری: 1399/07/18
زمان برگزاری: جمعه ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰

15,960,000 ریال

آموزش French Course A2.1

نوع برگزاری: آنلاین
مدت دوره: 30 ساعت
تاریخ برگزاری: 1399/08/27
زمان برگزاری: یکشنبه - سه شنبه 20:00 الی 22:00

4,512,500 ریال

ترکی استانبولی سطح A1.1

نوع برگزاری: آنلاین
مدت دوره: 36 ساعت
تاریخ برگزاری: 1399/07/05
زمان برگزاری: شنبه - دوشنبه 10:00 الی 12:00

4,037,500 ریال

دپارتمان مدیریت

دپارتمان فناوری اطلاعات

دپارتمان مد و پوشاک

دپارتمان هنر و معماری

آخرین مطالب

mft - sari
۱۳۹۹-۰۶-۲۲

تاثیر نظم در کار

mft - sari
۱۳۹۹-۰۶-۲۲

َفشِن

mft - sari
۱۳۹۹-۰۶-۲۲

فن سخنوری

mft - sari
۱۳۹۹-۰۶-۲۲

نرم افزار در عمران

mft - sari
۱۳۹۹-۰۶-۲۰

معماری داخلی