مجتمع فنی تهران نمایندگی ساری

تو تَخَصُصِت بِهتَرین باش

دوره های آنلاین

آموزش ReactJS آنلاین

نوع برگزاری: آنلاین
مدت دوره: 50 ساعت
تاریخ برگزاری: 1399/04/20
زمان برگزاری: جمعه ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰

15,120,000 ریال

آموزش Microsoft Office Excel 2019 Expert آنلاین

نوع برگزاری: آنلاین
مدت دوره: 24 ساعت
تاریخ برگزاری: 1399/04/21
زمان برگزاری: جمعه ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰

2,160,000 ریال

آموزش Microsoft Office Excel 2019 Expert آنلاین

نوع برگزاری: آنلاین
مدت دوره: 24 ساعت
تاریخ برگزاری: 1399/04/19
زمان برگزاری: پنجشنبه ۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰

2,160,000 ریال

آموزش Installing and Configuring Windows 10 آنلاین

نوع برگزاری: آنلاین
مدت دوره: 42 ساعت
تاریخ برگزاری: 1399/04/18
زمان برگزاری: شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 17:30 الی 20:30

5,904,000 ریال

آموزش Web Design II (Responsive design with bootstrap , Less & Sass) آنلاین

نوع برگزاری: آنلاین
مدت دوره: 34 ساعت
تاریخ برگزاری: 1399/04/18
زمان برگزاری: شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 17:30 الی 20:30

6,912,000 ریال

آموزش word مقدماتی آنلاین

نوع برگزاری: آنلاین
مدت دوره: 10 ساعت
تاریخ برگزاری: 1399/04/18
زمان برگزاری: چهارشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۳:۰۰

1,350,000 ریال

آموزش فتوشاپ نسخه مقدماتی تا پیشرفته (آنلاین)

نوع برگزاری: آنلاین
مدت دوره: 60 ساعت
تاریخ برگزاری: 1399/04/17
زمان برگزاری: یکشنبه - سه شنبه 17:30 الی 20:30

7,920,000 ریال

آموزش Excel مقدماتی آنلاین

نوع برگزاری: آنلاین
مدت دوره: 10 ساعت
تاریخ برگزاری: 1399/04/17
زمان برگزاری: سه شنبه ۱۱:۰۰ الی ۱۳:۰۰

1,710,000 ریال

آموزش Online English A2.4

نوع برگزاری: آنلاین
مدت دوره: 21 ساعت
تاریخ برگزاری: 1399/04/16
زمان برگزاری: شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 18:30 الی 20:00

1,420,000 ریال

آموزش مکالمه و بحث آزاد آنلاین ۲

نوع برگزاری: آنلاین
مدت دوره: 21 ساعت
تاریخ برگزاری: 1399/04/16
زمان برگزاری: شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 20:00 الی 21:30

1,350,000 ریال

دپارتمان مدیریت

دپارتمان فناوری اطلاعات

دپارتمان مد و پوشاک

دپارتمان هنر و معماری

آخرین مطالب

M FT
۱۳۹۹-۰۲-۱۵

مزایای آموزش آنلاین

M FT
۱۳۹۸-۱۲-۱۲

نقش فن بیان در زندگی