مجتمع فنی تهران نمایندگی ساری

تو تَخَصُصِت بِهتَرین باش

دوره های آنلاین

آموزش GERMAN A1.1

نوع برگزاری: آنلاین
مدت دوره: 30 ساعت
تاریخ برگزاری: 1399/05/31
زمان برگزاری: جمعه ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰

3,990,000 ریال

آموزش Adobe Illustrator (آنلاین)

نوع برگزاری: آنلاین
مدت دوره: 40 ساعت
تاریخ برگزاری: 1399/05/30
زمان برگزاری: پنجشنبه ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰

5,225,000 ریال

آموزش Cours A1.4

نوع برگزاری: آنلاین
مدت دوره: 36 ساعت
تاریخ برگزاری: 1399/05/23
زمان برگزاری: پنجشنبه 10:00 الی 12:00 جمعه 16:00 الی 18:00

4,370,000 ریال

آموزش Web Design I ( HTML5, CSS3 with Dreamweaver)

نوع برگزاری: آنلاین
مدت دوره: 58 ساعت
تاریخ برگزاری: 1399/05/22
زمان برگزاری: دوشنبه- چهارشنبه 09:00 الی 14:00

7,562,000 ریال

آموزش Web Design Pack

نوع برگزاری: آنلاین
مدت دوره: 150 ساعت
تاریخ برگزاری: 1399/05/22
زمان برگزاری: دوشنبه - چهارشنبه ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰

22,800,000 ریال

آموزش برنامه نویسی مقدماتی C# نوجوانان

نوع برگزاری: آنلاین
مدت دوره: 30 ساعت
تاریخ برگزاری: 1399/05/22
زمان برگزاری: شنبه - چهارشنبه 17:30 الی 20:30

7,695,000 ریال

دپارتمان مدیریت

دپارتمان فناوری اطلاعات

دپارتمان مد و پوشاک

دپارتمان هنر و معماری

آخرین مطالب

M FT
۱۳۹۹-۰۲-۱۵

مزایای آموزش آنلاین

M FT
۱۳۹۸-۱۲-۱۲

نقش فن بیان در زندگی