مجتمع فنی تهران نمایندگی ساری

تو تَخَصُصِت بِهتَرین باش

دوره های آنلاین

آموزش مقدمه ای بر الگوریتم و برنامه نویسی

نوع برگزاری: آنلاین
مدت دوره: 40 ساعت
تاریخ برگزاری: 1399/04/20
زمان برگزاری: جمعه ۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰

5,400,000 ریال

آموزش Microsoft Office Excel 2019

نوع برگزاری: آنلاین
مدت دوره: 24 ساعت
تاریخ برگزاری: 1399/04/20
زمان برگزاری: جمعه ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰

2,059,200 ریال

آموزش CEH

نوع برگزاری: آنلاین
مدت دوره: 36 ساعت
تاریخ برگزاری: 1399/04/20
زمان برگزاری: جمعه ۰۹:۰۰ ال ۱۴:۰۰

11,880,000 ریال

آموزش CEH

نوع برگزاری: آنلاین
مدت دوره: 36 ساعت
تاریخ برگزاری: 1399/04/20
زمان برگزاری: جمعه ۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰

11,880,000 ریال

آموزش ReactJS

نوع برگزاری: آنلاین
مدت دوره: 50 ساعت
تاریخ برگزاری: 1399/04/20
زمان برگزاری: جمعه ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰

15,120,000 ریال

آموزش Microsoft Office Excel 2019 Expert

نوع برگزاری: آنلاین
مدت دوره: 24 ساعت
تاریخ برگزاری: 1399/04/21
زمان برگزاری: جمعه ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰

2,160,000 ریال

آموزش Microsoft Office Excel 2019 Expert

نوع برگزاری: آنلاین
مدت دوره: 24 ساعت
تاریخ برگزاری: 1399/04/19
زمان برگزاری: پنجشنبه ۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰

2,160,000 ریال

آموزش Installing and Configuring Windows 10

نوع برگزاری: آنلاین
مدت دوره: 42 ساعت
تاریخ برگزاری: 1399/04/18
زمان برگزاری: شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 17:30 الی 20:30

5,904,000 ریال

آموزش Web Design II (Responsive design with bootstrap , Less & Sass)

نوع برگزاری: آنلاین
مدت دوره: 34 ساعت
تاریخ برگزاری: 1399/04/18
زمان برگزاری: شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 17:30 الی 20:30

6,912,000 ریال

آموزش word مقدماتی

نوع برگزاری: آنلاین
مدت دوره: 10 ساعت
تاریخ برگزاری: 1399/04/18
زمان برگزاری: چهارشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۳:۰۰

1,350,000 ریال

دپارتمان مدیریت

دپارتمان فناوری اطلاعات

دپارتمان مد و پوشاک

دپارتمان هنر و معماری

آخرین مطالب

M FT
۱۳۹۹-۰۲-۱۵

مزایای آموزش آنلاین

M FT
۱۳۹۸-۱۲-۱۲

نقش فن بیان در زندگی