مجتمع فنی تهران نمایندگی ساری

تو تَخَصُصِت بِهتَرین باش

دوره های آنلاین

English A2.4 (Pre Intermediate)

نوع برگزاری: آنلاین
مدت دوره: 21 ساعت
تاریخ برگزاری: 1399/03/11
زمان برگزاری: یکشنبه و سه شنبه- 18:30 الی 20

1,420,000 ریال

English B1.5(Intermediate 5)

نوع برگزاری: آنلاین
مدت دوره: 21 ساعت
تاریخ برگزاری: 1399/03/11
زمان برگزاری: یکشنبه و سه شنبه-16 الی 17:30

1,420,000 ریال

پوست و زیبایی

نوع برگزاری: آنلاین
مدت دوره: 60 ساعت
تاریخ برگزاری: 1399/03/11
زمان برگزاری: یکشنبه و چهارشنبه- 15 الی 19

22,050,000 ریال

مدیریت انرژی در ساختمان

نوع برگزاری: آنلاین
مدت دوره: 16 ساعت
تاریخ برگزاری: 1399/03/10
زمان برگزاری: شنبه و یکشنبه-8 الی 16

10,800,000 ریال

نرم افزار Adobe Indesign

نوع برگزاری: آنلاین
مدت دوره: 30 ساعت
تاریخ برگزاری: 1399/03/09
زمان برگزاری: جمعه- 10 الی 14

3,420,000 ریال

برنامه ریزی تولید

نوع برگزاری: آنلاین
مدت دوره: 30 ساعت
تاریخ برگزاری: 1399/03/09
زمان برگزاری: جمعه ها- 14:30 الی 20:30

8,100,000 ریال

برنامه نویسی بلاکچین

نوع برگزاری: آنلاین
مدت دوره: 60 ساعت
تاریخ برگزاری: 1399/04/06
زمان برگزاری: جمعه- 14:30 الی 19:30

20,736,000 ریال

English A2.1 (Pre Intermediate1)

نوع برگزاری: آنلاین
مدت دوره: 21 ساعت
تاریخ برگزاری: 1399/03/17
زمان برگزاری: شنبه و چهارشنبه- 20 الی 21:30

1,420,000 ریال

هوش مصنوعی در متلب

نوع برگزاری: آنلاین
مدت دوره: 16 ساعت
تاریخ برگزاری: 1399/03/16
زمان برگزاری: جمعه 8:30 الی 13:30

4,820,000 ریال

مکالمه و بحث آزاد آنلاین سطح۲

نوع برگزاری: آنلاین
مدت دوره: 21 ساعت
تاریخ برگزاری: 1399/03/11
زمان برگزاری: یکشنبه و سه شنبه - 14:30 الی 16

1,350,000 ریال

دپارتمان مدیریت

دپارتمان فناوری اطلاعات

دپارتمان مد و پوشاک

دپارتمان هنر و معماری

آخرین مطالب

M FT
۱۳۹۹-۰۲-۱۵

مزایای آموزش آنلاین

M FT
۱۳۹۸-۱۲-۱۲

نقش فن بیان در زندگی

M FT
۱۳۹۸-۱۱-۱۶

++C از گذشته تا آینده