نام دورهمهلت ثبت نام
نام دورهتاریخساعت
نام دورهمهلت ثبت نام
۳DsMax beginners to Advancedدوشنبه, ۳۰ / دی / ۱۳۹۸ اطلاعات دوره
نام دورهاز تاریخزمان تشکیل دوره
ICDL IIدوشنبه, ۳۰ / دی / ۱۳۹۸دوشنبه 14 الی 17 اطلاعات دوره